Førerkort for deg som er 15-25 år

Har du lyst til å komme i gang med kjøretimer eller øvingskjøring? Da trenger du først å gjennomføre trafikalt grunnkurs. Dette er et grunnleggende kurs i trafikk, førstehjelp og kjøring i mørket - du må være fylt 15 år for å delta.

Meld deg på trafikalt grunnkurs i Vestby eller Oppegård

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs - Grunnleggende kurs om å ferdes i trafikken

Kurset varer i 17 timer, og mørkekjøring (trafikant i mørket) gjennomføres i perioden oktober til mars. Hvis du tar grunnkurset mellom mars og oktober får du rett til å øvelseskjøre frem til november, men vi sørger for at du blir påmeldt mørkekjøring slik at du kan øvelseskjøre uten pause. Når du er ferdig med trafikalt grunnkurs har du gjennomført trinn 1 i opplæringen.

Trinn 2 - Tekniske ferdigheter

Når du har gjennomført trafikalt grunnkurs, og fylt 16, kan du begynne med kjøretimer eller privat øvingskjøring. Dette er trinn 2 i opplæringen. Vi får ofte spørsmål om hvordan det er best å begynne øvingskjøringen.

Skal man begynne på en parkeringsplass med mor eller far, eller skal man begynne med trafikklærer?

For de aller fleste er det best å starte med noen kjøretimer for å bli kjent med bilen og få kontroll på pedaler og ratt. Våre biler er utstyrt med et ekstra pedalsett, noe som gjør at vi kan øve mer effektivt, demonstrere korrekt pedalbruk eller ta over kontrollen hvis det trengs. Som alle andre skoler er det slik at det er best å lære nye ting med en lærers veiledning, og så øve hjemme mellom kjøretimene.

Når du kan beherske bilen på en god måte og er kjent med bilens knapper og brytere er du klar for obligatorisk trinnvurdering trinn 2. Målet for trinnvurdering er at lærer og elev sammen skal ta stilling til om målene for trinnet er nådd.

Kort fortalt er målet for trinn 2 at du skal klare å akselerere effektivt, bremse og stanse mykt, velge riktig gir i oppoverbakke og nedoverbakke, ha gode rutiner for plassering, speilbruk og overblikk i områder med lite trafikk og kunne foreta en sikkerhetskontroll av kjøretøyet.

Vårt tips er å starte med noen kjøretimer for å få på plass grunnleggende ferdigheter sammen med trafikklærer, for så å øvingskjøre hjemme til ferdighetene er gode nok.

Trinn 3 - Trafikale ferdigheter

Når du har kjørt en del, og gjennomført trinnvurdering trinn 2, er du klar for å begynne på trinn 3. For trinn 3 er målet å kjøre effektivt, sikkert og økonomisk i ulike trafikkmiljø. Du skal klare å gjenkjenne ulike situasjoner og sette ord på dine tanker og begrunne dine valg. Dette høres kanskje komplisert ut, men etter at du har gjennomført trinn 2 og du mestrer bilen til fulle kan du flytte oppmerksomheten fra kjøretøyet og over på trafikken – da blir det faktisk enkelt!

Opplæringen i på trinn 3 legges til områder som byr på forskjellige trafikale situasjoner, du skal mestre kjøring i boligmiljø, tettsted, landevei, motorvei og bymiljø. Det aller meste av trafikkopplæringen handler om å automatisere ferdigheter og bli bevisst på kjøreprosessen. Når du skal ta et godt valg må du aller først se situasjonen, så må du oppfatte hva dette handler om før du tar en beslutning og gjennomfører en handling. Vi trafikklærere bruker kjøreprosessen som et verktøy for å bevisstgjøre valg og handlinger hos eleven.

Teoriprøve - Teoretiske ferdigheter

Hos oss kan du også melde deg på teorikurs. Teorikurs sammen med kurs i sikkerhetskontroll av bil gir deg alt du trenger for å bestå teoriprøven. Mot slutten av trinn 3 er den en vurdering av dine trafikale ferdigheter. Målet for trinnvurdering er at lærer og elev sammen skal ta stilling til om målene for trinnet er nådd. Når du kjører trafikksikkert, har god samhandling med andre trafikanter, har god trafikkavvikling, tar hensyn til andres behov og kjører økonomisk og miljøvennlig er du klar for trinnvurdering trinn 3.

På slutten av trinn 3 kan du gjennomføre sikkerhetskurs på øvingsbane (les mer om sikkerhetskurs på øvingsbane her). Dette kurset holdes på NAF sin Øvingsbane, det varer i 4 timer og gir deg opplevelser og erfaringer som du vil dra nytte av på trinn 4 og videre etter bestått førerprøve.

Trinn 4 - Strategiske og taktiske valg

Trinn 4 kalles sikkerhetskurs på vei, og er et kurs i å ta taktiske og strategiske valg for å klare å kjøre med lavest mulig risiko. Kurset varer i 13 timer, og disse 13 timene fordeles over fire tema som tas på flere dager eller uker. Kurset starter med 2 timer teoriundervisning i klasserom, deretter skal du ut på en 5 timers kjøretur som i all hovedsak foregår i landeveismiljø. Her vil læreren være i forkant sammen med eleven og vi analyserer situasjoner med høy risiko, med det målet at vi skal velge den løsningen som gir lavest mulig risiko.

Etter at del 1 og 2 av trinn 4 er gjennomført skal eleven planlegge en kjøretur i variert trafikkmiljø. Læreren vil i god tid gi deg oppgaver som skal løses og begrunnes under kjøreturen. Eksempel på oppgaver kan være å kjøre til bestemte steder og parkere, eller finne en bensinstasjon eller lignende. Du skal også ta stilling til energibruk på turen, utgifter og om vi rekker frem i tide.

Hensikten med disse oppgavene er å øve på å kjøre selvstendig og kunne begrunne og reflektere over egne valg. De fleste elevene våre bruker litt tid på å planlegge dette hjemme ved hjelp av internett. Den siste delen av trin 4 er oppsummering og refleksjon i klasserom, her blir det ofte erfaringer og opplevelser fra hele opplæringen i tillegg til trinn 4 som tas med.

Førerprøve - Eksamen som tester trafikale ferdigheter

Trafikkskolens rolle er å gi deg nødvendig og obligatorisk opplæring slik at du klarer deg selv på veien etter bestått førerprøve. Etter at du har gjennomført opplæringen til og med trinn 4 og bestått teoriprøven skal du være klar for førerprøve, men for å bestille førerprøve må du først ha bestått teoriprøven.

Det er noen formaliteter mellom eleven og Statens Vegvesen som du må fikse på egenhånd. For å kunne avlegge teoretisk prøve må du først ha levert søknad om førerkort. Dette gjøres på vegvesen.no/dinside, her kan du også gi fullmakt til trafikkskolen for å bestille førerprøve til deg.

Hva du må gjøre selv:

1. Søknad om førerkort 

Leveres før du skal ta teoriprøven. Du finner søknadsskjema på vegvesen.no/dinside.

2. Vandelsjekk

Sendes automatisk til politiet når du søker om førerkort, er gyldig i 6 måneder.

3. Teoriprøve

Avlegges på en trafikkstasjon fra du har fylt 17,5 år og har levert søknad om førerkort.

4. Førerprøve

Kan bestilles etter at du har bestått teoriprøven, du må ha gyldig vandelsattest for å bestille førerprøve.

- Har du fått svar på spørsmålene dine?

Skriv til oss her, eller ring Grim Ketil

på tlf: 930 80 778, hvis du lurer på noe. 

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

Våre undervisningslokaler: 

Oppegård Senter - Sætreskogsveien 4, 1415 Oppegård

Ved Vestby jernbanestasjon - Støttumveien 7, 1540 Vestby

Ring oss: 930 80 778

©2016 Tekst og bilder tilhører Follo Trafikkteam AS. Tekst eller bilder skal ikke kopieres eller lånes fra nettsiden uten tillatelse. Jf. Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)