Priser trafikalt grunnkurs i Vestby

Trafikalt grunnkurs teori obligatorisk!

Kr. 1.590,-

10 undervisningstimer

Tiltak ved trafikkulykke/ førstehjelp obligatorisk!

Kr. 950,-

4 undervisningstimer

Trafikant i mørket (mørkekjøring obligatorisk!

Kr. 1.950,-

3 undervisningstimer

NB! Ta med varme klær/paraply. Elev kjører ikke selv.

Teori i klasserom og demonstrasjon ute og i bil.