top of page

Motorvognførernes Avholdsforbund MA trafikksikkerhetskonferansen Trafikant 3.0


Årlig er det mellom 800 og 900 personer som dør eller blir hardt skadd i trafikkulykker. Disse tallene må ned! Er det mulig å bli en trafikant som alltid tar de rette valgene, og ikke utsetter hverken seg selv eller andre for fare? Hvordan kan hver og en av oss gjøre en forskjell?

Hva vet vi for eksempel om ungdom i alvorlige trafikkulykker? Bør vi si ifra mer i trafikken, eller tør vi ikke? Og hvordan blir fremtiden, med selvkjørende biler og automatiske trafikksystemer?

For å svare på disse spørsmålene, eller i hvert fall stille noen relevante spørsmål, var det en rekke kunnskapsrike og dyktige forelesere.

Trafikklærer og faglig leder ved trafikkskole Follo Trafikkteam, Grim Ketil Nordhus på Motorvognførernes Avholdsforbund MA trafikksikkerhetskonferansen. Foto: Trafikkskole Follo Trafikkteam.

Trafikklærer og faglig leder ved trafikkskole Follo Trafikkteam, Grim Ketil Nordhus på Motorvognførernes Avholdsforbund MA trafikksikkerhetskonferansen Trafikant 3.0. Foto: Trafikkskole Follo Trafikkteam.

Motorvognførernes Avholdsforbund MA trafikksikkerhetskonferansen Trafikant 3.0. Foto: Trafikkskole Follo Trafikkteam.

Dagen begynte med Hallvard Gjerde, forsker ved Folkehelseinstituttet. Han har i mange år forsket på rusmiddelbruk og trafikksikkerhet og har doktorgrad om promillekjøring.

Han har blant annet forsket på omfanget av ruspåvirket kjøring i trafikken og beregnet hvilken risiko ruspåvirkning medfører når det gjelder å forårsake trafikkulykker. Tallenes tale var tittelen på foredraget til Hallvard Gjerde, og det var i grunn en fin start på dagen – vi fikk oppdaterte fakta på bordet.

Lege Jan Mario Breen ved Avdeling for forskning og utvikling i rettspatologi tilknyttet Folkehelseinstituttet holder på med et doktorgradsarbeid som primært omhandler ungdom involvert i alvorlige bilkollisjoner i Sør-Øst Norge.

Fokuset er bruk av sikkerhetsutstyr, hvordan skader oppstår og hvordan forebygge disse og under en bilkollisjon.

Målet er å kunne komme med målrettede, forebyggende tiltak, slik at alvorlige skader og dødsfall forhåpentligvis kan reduseres. Det er ingen tvil om at dybdeundersøkelser av trafikkulykker med alvorlig skade eller død er et ubehagelig, men utrolig viktig, arbeid.