top of page

Motorvognførernes Avholdsforbund MA trafikksikkerhetskonferansen Trafikant 3.0


Årlig er det mellom 800 og 900 personer som dør eller blir hardt skadd i trafikkulykker. Disse tallene må ned! Er det mulig å bli en trafikant som alltid tar de rette valgene, og ikke utsetter hverken seg selv eller andre for fare? Hvordan kan hver og en av oss gjøre en forskjell?

Hva vet vi for eksempel om ungdom i alvorlige trafikkulykker? Bør vi si ifra mer i trafikken, eller tør vi ikke? Og hvordan blir fremtiden, med selvkjørende biler og automatiske trafikksystemer?

For å svare på disse spørsmålene, eller i hvert fall stille noen relevante spørsmål, var det en rekke kunnskapsrike og dyktige forelesere.

Trafikklærer og faglig leder ved trafikkskole Follo Trafikkteam, Grim Ketil Nordhus på Motorvognførernes Avholdsforbund MA trafikksikkerhetskonferansen. Foto: Trafikkskole Follo Trafikkteam.

Trafikklærer og faglig leder ved trafikkskole Follo Trafikkteam, Grim Ketil Nordhus på Motorvognførernes Avholdsforbund MA trafikksikkerhetskonferansen Trafikant 3.0. Foto: Trafikkskole Follo Trafikkteam.

Motorvognførernes Avholdsforbund MA trafikksikkerhetskonferansen Trafikant 3.0. Foto: Trafikkskole Follo Trafikkteam.

Dagen begynte med Hallvard Gjerde, forsker ved Folkehelseinstituttet. Han har i mange år forsket på rusmiddelbruk og trafikksikkerhet og har doktorgrad om promillekjøring.

Han har blant annet forsket på omfanget av ruspåvirket kjøring i trafikken og beregnet hvilken risiko ruspåvirkning medfører når det gjelder å forårsake trafikkulykker. Tallenes tale var tittelen på foredraget til Hallvard Gjerde, og det var i grunn en fin start på dagen – vi fikk oppdaterte fakta på bordet.

Lege Jan Mario Breen ved Avdeling for forskning og utvikling i rettspatologi tilknyttet Folkehelseinstituttet holder på med et doktorgradsarbeid som primært omhandler ungdom involvert i alvorlige bilkollisjoner i Sør-Øst Norge.

Fokuset er bruk av sikkerhetsutstyr, hvordan skader oppstår og hvordan forebygge disse og under en bilkollisjon.

Målet er å kunne komme med målrettede, forebyggende tiltak, slik at alvorlige skader og dødsfall forhåpentligvis kan reduseres. Det er ingen tvil om at dybdeundersøkelser av trafikkulykker med alvorlig skade eller død er et ubehagelig, men utrolig viktig, arbeid.

Trond Boye Hansen, ambulansesjåfør og ulykkesgransker ved Oslo Universitetssykehus.

Hansen har 40 års erfaring som ambulansesjåfør i Oslo. Han har vært ledende ulykkesgransker i forskningsprosjektet «Barn i bil». Han har vært ulykkesgransker i nytt forskningsprosjekt om ungdom og bilkjøring siden 2013.

I 2014 ble han tildelt VGs «Norske helter»- prisen. Vi har hørt Trond Boye Hansen tidligere, men det er en ting som fester seg ved hans arbeid: pårørende er alltid takknemlige og setter pris på arbeidet som har blitt gjort for å finne årsak og skademekanisme i ulykker.

Etter arbeidet med «Barn i bil» har det nå gått 6 og et halvt år(76 måneder!!) uten at vi har hatt drepte barn i trafikkulykker på Østlandet.

Francesca Podda , Project Manager ETSC Francesca startet å jobbe for ETSC i 2009, hun gikk gjennom mange tiltak fra det europeiske continent.

Hun jobber med “SMART” (Sober Mobility Across Road Transport) et prosjekt som forsker på promillekjøring og YEARS (Young Europeans Acting for Road Safety) et prosjekt som fokuserer på unge.

Christoffer Nøkleby, kommunikasjonsdirektør Mercedes-Benz. har en mastergrad i markedsføring fra BI.

Tidligere har han jobbet i kommunikasjonsbyråene Gambit og Geelmuyden Kiese.

Christoffer hadde en lattermild og engasjerende presentasjon av sikkerhet og tekniske innovasjoner i Mercedes Benz konsernet.

Anne Beate Budalen er senioringeniør ved Trafikksikkerhetsseksjoen, Trafikksikkerhet, miljø og teknologiavdelingen i Vegdirektoratet, Statens vegvesen.

Hennes sak var ITS – Intelligente Transportsystemer.

I Norge jobber vi allerede med flere intelligente systemer, alt fra overvåking av trafikk til skilt som gir relevant informasjon til trafikanter.

Cecilie Frostad og Johanne Elise Nyen er vinnere av Death trip 14/15 fra medielinjen på Nannestad videregående skole med kampanjen «Likegyldighet dreper». Foto:trafikkskole Follo Trafikkteam.

Cecilie Frostad og Johanne Elise Nyen er vinnere av Death trip 14/15 fra medielinjen på Nannestad videregående skole med kampanjen «Likegyldighet dreper».

Etter å ha jobbet med prosjektet Death Trip for å lage sin kampanje, har de satt seg godt inn og reflektert mye rundt temaet ruskjøring.

De unge jentene var klar i talen på at vi må bry oss, og tørre å gripe inn, hvis vi ser at noen kommer til å kjøre i fylla.

Gro Hege Haraldsen Nordbye, sosialpsykolog, har sin faglige bakgrunn innen psykologi, med særlig fokus på hvordan vi tenker og påvirkes av omgivelsene våre.

Hun har særlig forsket på ansvar, risiko og moralske vurderinger, hvor det i hennes doktorgradsarbeid fremkommer en rekke faktorer som påvirker våre ansvarsvurderinger.

Hennes foredrag var en perfekt overgang fra vinnerne av «Death Trip», det er ikke bare likegyldigheten som dreper, men like mye det at vi ikke griper inn.

Det var interessant og engasjerende å høre hvordan eksperimentene ble utført og at det er avgjørende om man er alene eller om det er mange tilskuere rundt om man griper inn i en situasjon.

Dagens konferansier på Motorvognførernes Avholdsforbund MA trafikksikkerhetskonferanse, er komiker og musiker Aksel Kolstad. Foto: Trafikkskole Follo Trafikkteam.

Dagens konferansier på Trafikant 3.0, er komiker og musiker Aksel Kolstad. Foto: Trafikkskole Follo Trafikkteam.

I lunsjpausen:

Som trafikkskole er vi alltid opptatt av å stifte nye bekjentskaper som har samme interesser og deler vårt engasjement for trafikksikkerhetsarbeid.

Noen fakta:

  • 21 % av alvorlige ulykker er føreren ruspåvirket

  • 80 % av ulykkene med ungdom skjer i helger

  • Ruspåvirkede førere og passasjerer slurver med sikkerhetsbelte og har høy hastighet

  • 50 % av de alvorligste ulykkene skjer om sommeren

  • Alder på biler som brukes av unge bilførere er i snitt 14 år gamle

  • Sikkerhetsutstyr i biler eldre enn 10 år er farlig sammenlignet med dagens standard

  • 25.000 dødsulykker årlig i EU

  • Hadde alle vært edru, brukt belte og kjørt etter forholdene ville vi årlig spart 15.000 liv i EU

  • Nye E39, fra Stavanger til Trondheim, skal være en intelligent vei – ferdig ca.2030

  • Forskning viser at om man er alene på et ulykkessted er det 55 % større sjanse for at man hjelper til enn om det er mange tilskuere rund.

Trafikant 3.0 var definitivt en konferanse som var verdt å få med seg. Mye kjent lærdom for oss som jobber med trafikksikkerhet og trafikkopplæring til daglig, men også mange nye fakta på bordet.

Takk MA og MA-Ungdom for at dere stiller i stand en så bra konferanse, og takk for at vi fikk komme!

Siste innlegg

Se alle
bottom of page