top of page

Sikkerhetskurs på bane (glattkjøring) med elever fra Ski og Oppegård.


Det er mange elever som er nysgjerrige på hva som skjer på sikkerhetskurs på bane. Dette er fint synes vi, for da kan jo vi skrive litt her om hva dette kurset går ut på!

Trafikkskole Follo Trafikkteam sikkerhetskurs på bane glattkjøring med elever fra Ski og Oppegård. Foto: Trafikkskole Follo Trafikkteam

Når fotgjengerne velger å krysse veien må man være forberedt på å stoppe, husk: «Du skal alltid klare å stanse foran enhver påregnelig hindring». Foto: Trafikkskole Follo Trafikkteam.

Først av alt; det er to obligatoriske kurs i den praktiske opplæringen på personbil sikkerhetskurs på bane og sikkerhetskurs på vei. Nå må vi be leseren om å glemme alt som heter «glattkjøring» og «langkjøring».

Det er snart 12 år siden det hette «glattkjøring» og «langkjøring». Vi sluttet med glattkjøring fordi det ikke virket – det var ikke mulig å måle noen positiv effekt av at man sladdet rundt på glattkjøringsbanen og hadde glattkjøring. Mange elever fikk kanskje overdreven tro på egne ferdigheter etter et slikt kurs, og dermed kunne risikoen for å havne i ulykker faktisk øke etter «glattkjøringskurs».

Sikkerhetskurs på bane og sikkerhetskurs på vei henger sammen, det er sikkerhet som har fokus på begge kursene. Den store forskjellen er at på banen får du noen opplevelser som ville vært farlig å skape på veien.

Sikkerhetskurs på bane består av fire deler.

1. 15 minutter innledning i klasserom

2. 45 sikring av personer og last i sikkerhetshall

3. 90 minutter kjøring på baneanlegget

4. 30 minutter avslutning i klasserom

Trafikkskole Follo Trafikkteam sikkerhetskurs på bane glattkjøring med elever fra Ski og Oppegård. Foto: Trafikkskole Follo Trafikkteam.

På banen vil man oppleve å forholde seg til ulike forhold og forskjellige trafikkskilt – akkurat som på offentlig vei. Foto: Trafikkskole Follo Trafikkteam.

Du kan lese detaljert beskrivelse om sikkerhetskurs på bane (glattkjøring) på Follo Trafikkteam side her

Siste innlegg

Se alle
bottom of page