Tok du lappen hos oss? Lån SMILEBIL gratis!

Vi ønsker å gi alle våre elever en trygg start på livet som bilfører, og muligheten til å låne gratis Smilebil. Mange unge kjøper seg bil når førerkortet er i boks, men ofte blir det en rimelig og eldre bil. Problemet med eldre biler er at sikkerheten er mye dårligere enn i nyere biler, og elever hos Trafikkskole Follo Trafikkteam vil oppleve at vi fortsetter å jobbe med trafikksikkerhet selv etter at førerprøven er bestått.
Smilebil
Både bilfører og passasjerer er langt sikrere i en nyere bil. Vårt råd til alle som vurderer å skaffe seg bil er å kjøpe så nytt som mulig. Man kan gjerne argumentere med at selv biler før millenniumskiftet også har kollisjonsputer og ABS-bremser. Da spør vi: Om du skulle hoppet med fallskjerm ville du helst brukt en ny skjerm som nylig har blitt pakket sammen, eller ville du hoppet med en skjerm som var pakket i 1997 og ikke brukt siden..?
Om man har planer om å få til noe her i livet er det vanskelig å få dette til om man er traumatisert etter en trafikkulykke med store konsekvenser. Det er faktisk umulig å realisere drømmen om karriere, familieliv, reiser og ferier om man omkommer i en trafikkulykke.

Hvordan kan man  sikre seg mot at ulykker skjer? 

Vel, det kan man ikke…

Du kan sikre deg mot at ulykkene får store konsekvenser!

Vi gir elevene den beste opplæringen slik at alle får gode muligheter til å lykkes. Du må selv vurdere hvilket kjøretøy du vil sitte i når du utsetter deg for risikoen det er å ferdes i trafikken med ferskt førerkort og lite erfaring.

Vi har vært på en del seminar og konferanser for å oppdatere oss faglig, og å få informasjon om siste nytt innen sikkerhet i personbiler. Les om siste MA konferansen (Motorvognførernes Avholdsforbund MA trafikksikkerhetskonferansen Trafikant 3.0) i trafikkskole Follo Trafikkteam blogg her.

 

Gjennomsnittsalder på personbiler i Norge er over 10 år (kilde*).

 

Utviklingen innen aktiv sikkerhet som både hjelper føreren i å unngå ulykker og passiv sikkerhet som beskytter fører og passasjerer hvis uhellet skulle være ute har de siste årene vært i en rivende utvikling.

Nyere biler (kilde**) har gjerne som standard:

- Sikkerhetsbelter med beltestrammer og kraftbegrensere.

- Kollisjonsputer som løses korrekt ut i forhold til kollisjonens kraft.

- Sikkerhetskarosseri med stålbjelker i dører og tak.

- Deformasjonssoner som absorberer mesteparten av kollisjonsenergien.

- Systemer som varsler alarmsentral om en alvorlig ulykke skulle inntreffe.

- Aktive førerstøttesystemer som hjelper til med å hindre skrens og samtidig gi mulighet for effektiv bruk av styring under nedbremsing.

Vil du risikere? Hva vil du at ditt barn skal risikere?​

Vi har gjort oss opp vår mening, ingen skal risikere mer enn det som er nødvendig.

Det nye nå er at vi ønsker av Follo Trafikkteam elever skal få oppleve hvordan der er på egenhånd å disponere en ny bil.

Vi vil at elevene skal reflektere over sikkerhet og egne valg i trafikken også etter at trafikklæreren har gjort jobben på trafikkskolen.

Derfor kommer vi til å ha en bil til gratis utlån for elever som har gjennomført opplæringen på en tilfredsstillende måte og som fortjener denne muligheten til å kjøre en ny og sikker Smilebil etter at førerkortet er i hende.

Kollisjonstester
Her har vi satt sammen noen resultater fra kollisjonstester som er gjort av Euro NCAP, som tester mange nye biler når de kommer på markedet.
Som vi ser er det helt klart større sjanse til å komme uskadd fra en ulykke i en nyere bil.
Det er svært få ting som holder koken etter 15-20 år.
Hvor gammel er datamaskinen din? Hvor gammel er mobilen din? TV’en? Hvor gammel bil vil du kjøre?
Det er helt klart kult med eldre biler, vi liker ofte gamle ting, det er derfor det finnes museer.

I den senere tid har vi sett en endring i tallene for hvilke bilførere som havner i de alvorligste ulykkene.

Tidligere har alltid ungdom vært overrepresentert i dødsulykker, men i senere tid kan det se ut til å være en forskyvning mot at voksne utgjør en større fare for seg selv og andre i trafikken.

 

Les også: Flere ungdommer dør i trafikken

Les også: Alkolås og fartstilpasning kan gi langt færre drepte i trafikken

Som vi ser er det helt klart større sjanse til å komme uskadd fra en ulykke i en nyere bil.

Statistikk

Vi kan spekulere i om dette skyldes at:

- unge kjører nyere og sikrere biler

- unge har gjennomført mer solid opplæring

- unge ikke kjører så mye etter at de har tatt førerkortet

- for mange unge er bilen en erstatning for kollektiv transport

- personbilen er i synkende grad en arena for spenningssøking blant unge

- voksne kjører sprekere biler og har større risikovillighet

- voksne i større grad kombinerer bilkjøring og mobiltelefon

 

Les også: Norge har færrest dødsulykker

***Disse tallene for 2014 er på mange måter oppsiktsvekkende, men husk på at her har vi kun tatt med de alvorligste ulykkene. Hvis vi ser på ulykker generelt, og tar med alle bilførere som ble skadd i 2014 ser det annerledes ut.

***Disse tallene for 2014 er på mange måter oppsiktsvekkende, men husk på at her har vi kun tatt med de alvorligste ulykkene. Hvis vi ser på ulykker generelt, og tar med alle bilførere som ble skadd i 2014 ser det annerledes ut.

Kilder:

*Kilde: Statistisk sentralbyrå, tall fra året 2014

**Kilde: Euro NCAP

***Kilde: Statistisk sentralbyrå, tall fra året 2014

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

Våre undervisningslokaler: 

Oppegård Senter - Sætreskogsveien 4, 1415 Oppegård

Ved Vestby jernbanestasjon - Støttumveien 7, 1540 Vestby

Ring oss: 930 80 778

©2016 Tekst og bilder tilhører Follo Trafikkteam AS. Tekst eller bilder skal ikke kopieres eller lånes fra nettsiden uten tillatelse. Jf. Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)