Teorikurs med trafikkskole Follo Trafikkteam
Har du lyst til å bestå teoriprøven? 

Vi har fortløpende kurs, vennligst ta kontakt for neste kursdato
Kurset koster 1.990,- og går over 16 undervisningstimer.

- Du kommer til å bestå teoriprøven mye lettere.
- Du vil oppleve at kjøretimene blir enklere når du kan teoristoffet.
- Du får teorikunnskap som du trenger for å løse reelle trafikksituasjoner.
- Du vil se at øvingskjøringen hjemme blir tryggere når du har mer teorikunnskap.

Her er en liste over noen av temaene som vi går gjennom på teorikurset

Fører og eiers ansvar (formelle forhold):

- Registrering av kjøretøy

- Vognkort

- Bilansvarsloven, forsikring og økonomiske forhold

- Offentlige reaksjoner ved overtredelser

- Pliktmessig avhold

- Sperrefrist

Fremkommelighet:

- Bilførers valg av fart

- Sikt, vegforhold

- Kjøre forbi og bli forbikjørt

- Fletting og feltskifte

Kjøring under spesielle forhold:

- Kjøring i mørke og tunnel

- Vanskelige siktforhold

- Vanskelige føreforhold glatt føre, våt vegbane

 

Mennesket i trafikken:

- Sansemessige begrensninger, syn, hørsel,

- Kjøreprosessen

- Eldre, uføre, barn

- Tretthet, sykdom, rus, distraksjoner

 

Plassering av kjøretøy:

- Reaksjonslengde, bremselengde, stopplengde

- Tydelig kjøremåte på flerfeltsveg, i rundkjøring og envegskjøring

- Bred veg, smal veg, kollektivfelt, bruk av ulike kjørefelt

- Avstand til kjøretøy foran

Regulering av trafikk:

- Politi

- Lyssignaler

- Skiltgrupper

- Vegoppmerking

- Trafikkregler

- Stans og parkering

- Jernbane, planovergang

- Motorveg

 

Teknisk om kjøretøy herunder lasting:

- Forskriftsmessig og forsvarlig stand

- Tilhenger, lasting av bil og tilhenger

 

Trafikkulykker, uhell og miljø:

- Sikring av skadested

- Tunnel

- Førstehjelp, plikter ved ulykker

- Ulykke som samfunnsproblem

- Årsak til ulykker

- Bilkjøring og miljø

 

Vikeplikt:

- Trafikkreglene

- § 7 om vikeplikt

- § 10 om fri veg

- Vike- og stoppskilt

- Rygging

- Buss og busslomme

Praktisk informasjon:

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon, for eksempel Drøbak eller Risløkka i Oslo og du trenger ikke bestille time på forhånd. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort.

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. Du må også ta bilde til førerkortet og betale for bildet når det er aktuelt. Vær oppmerksom på at noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver.

Den teoretiske prøven skal være bestått før praktisk prøve kan bestilles og avlegges.

Dersom den teoretiske eller den praktiske prøven ikke bestås, kan ny prøve ikke avlegges før det har gått henholdsvis to eller fire uker.

Dersom praktisk prøve ikke er bestått innen tre år etter at teoretisk prøve er bestått, må kandidaten avlegge ny teoriprøve.

Påmelding eller spørsmål

 

Det gikk bra!