Obligatorisk undervisning klasse B

Det kan virke som en stor mengde obligatorisk trafikkopplæring klasse B man skal gjennom, men mye av dette kan man øve på med foreldre eller annen ledsager. Vi anbefaler for øvrig at den som skal ledsage ved privat øvingskjøring gjerne blir med på noen kjøretimer klasse B for å se hvordan vi jobber og for å få gode tips for å få mest mulig ut av øvingskjøringen.

Tilleggsundervisning vi tilbyr er kurs i sikkerhetskontroll av bil, teorikurs for teoriprøve, ledsagerkurs for foreldre som skal øvelseskjøre og kurs i økonomisk kjøring for den som allerede har førerkortet.

Før øvingskjøring

 

Merket med fargen er obligatorisk undervisning i henhold til forskrift om trafikkopplæring, resten er tema vi er pålagt å sjekke at eleven har tilfredsstillende ferdigheter.

 Trinn 1  Trafikalt grunnkurs

Trafikal del

(10 undervisningstimer á 45 min)

Link til Trafikkopplæringsforskriften

Tema på trafikalt grunnkurs

- Trafikkopplæring, læreplaner og førerkort.

- Grunnleggende forståelse for trafikk.

- Mennesket i trafikken.

- Kunnskap om øvingskjøring og kjøreerfaring.

Tiltak ved ulykke (førstehjelpskurs) (4 undervisningstimer á 45 min)

- Grunnleggende ferdigheter i førstehjelp.

- Delta i redningsarbeid ved arrangert trafikkulykke.

Mørkedemonstrasjon-trafikant i mørket (3 undervisningstimer á 45 min)

- Teori i klasserom og demonstrasjon ute og i bil.

Første kjøretime

Vi går kort gjennom skolereglement og lovpålagte undervisningsplaner.

 

Eleven får loggbok som bør brukes før og etter kjøretimer eller privat øvingskjøring.

Praktisk undervisning

Delt inn i 3 trinn: Trinn 2, Trinn 3 og Trinn 4.
 

 Trinn 2   Grunnleggende kjøretøybehandling

- Riktig sittestilling for best komfort og sikkerhet.

- Igangsetting, stans og nødbrems.

- Riktig bruk av kopling, gass og brems.

- Grundig gjennomgang av bilens funksjoner.

- Gode rutiner som senere gir gode vaner som bilfører.

 2,10   Obligatorisk trinnvurdering trinn 2

(1 undervisningstime á 45 min)

Link til Trafikkopplæringsforskriften

Elev og lærer vil sammen vurdere om eleven har gode nok tekniske ferdigheter for å gå videre til Trinn 3. Veiledning kan bety at læreren skal lede veien videre for eleven, men ikke uten at eleven får komme med egne synspunkter. For oss handler veiledning på dette nivået om å stille de riktige spørsmålene for å skape refleksjon over egne handlinger.

 Trinn 3   Trafikale ferdigheter

- Forståelse av vikeplikt og andre sentrale trafikkregler og kjøremønster.

- Fokus på samhandling og trafikkavvikling.

- Kjøring på flerfeltsvei.

- Kjøring i bymiljø.

- Forbikjøring.

 

Vurdere egen kjøredyktighet ut i fra noen enkle prinsipper:

- Kjøretøybehandling

- Hensynsfullhet

- Fremkommelighet

- Risikogjenkjennelse

- Dristighet

 3,9   Obligatorisk trinnvurdering trinn 3

(1 undervisningstime á 45 min)

Link til Trafikkopplæringsforskriften

 

Elev og lærer vil sammen vurdere om eleven har god nok trafikkforståelse og risikogjenkjennelse for å gå videre til den avsluttende opplæringen i Trinn 4. Veiledning kan bety at læreren skal lede veien videre for eleven, men ikke uten at eleven får komme med egne synspunkter. For oss handler veiledning på dette nivået om å stille de riktige spørsmålene for å gi et godt utgangspunkt for selvinnsikt og forståelse for egen kjøredyktighet.​

 3,10  Obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane

(4 undervisningstimer)

Link til Trafikkopplæringsforskriften

 

Innledende teori på banen.

- Sikkerhets hall med fokus på sikring av personer og gods.

- Konsekvenser av ulykker i ulik hastighet.

Kjøring på baneanlegget:

- Bygger på elevens tidligere erfaringer

- Opplevelser og erfaringsgrunnlag

- Forstå hvordan man skal kjøre sikkert og unngå trafikkulykke

 

Avsluttende teori på banen.

 Trinn 4  Sikkerhetskurs på vei

(minimum 13 undervisningstimer á 45 min)

Link til Trafikkopplæringsforskriften

 

Sikkerhetskurs på vei er den avsluttende opplæringen i klasse B, og består av teori i klasserom, kjøring i variert trafikkmiljø og over lang tid. Vi vektlegger elevens evne til å løse trafikksituasjoner og utfordringer som oppstår på kjøreturen. Den avsluttende opplæringen handler i stor grad om selvinnsikt og risikoforståelse.

 

Innledende teori i klasserom, 2,5 undervisningstimer:

- Her fokuserer vi på risikoforståelse og vurdering av ulike trafikksituasjoner.

- Vi ser på forskjellige årsaker til trafikkulykker og personlige valg.

- Vi jobber med en modell for å analysere risiko.

Kjøringen deles inn i to etapper.

Del en gjennomføres i løpet av en halv arbeidsdag med en elev i bilen.

Del to gjennomføres som hovedregel med to elever i bilen og tar en hel arbeidsdag.

Vi bruker en loggbok slik at både elev og lærer kan notere ned situasjoner, erfaringer og handlingsvalg.

Del en av kjøringen bærer preg av selvstendig kjøring, likevel ønsker vi å hjelpe eleven med å vise og gi mulighet til å reflektere over trafikksituasjoner og valgmuligheter i forkant. Læreren skal være en støtte som hjelper til med å finne gode alternativer. Hensikten med sikkerhetskurset er å bli litt utfordret på å ta de sikre valgene, det er ofte ubetenksomhet eller kjappe løsninger som skaper farlige situasjoner – dette vil til livs på denne delen av kurset!

 

Del to av kjøringen er mer selvstendig på den måten at eleven selv skal planlegge kjøreruten med tanke på distanse, tidsforbruk og egne valg. Vi bruker for eksempel kart og GPS for å planlegge kjørerute og finne frem til et bestemt sted. Læreren kan gjerne kommentere valg og mulige løsninger, men i etterkant av situasjonen.

 

Det kan tenkes at du som elev ønsker å kjøre noen kjøretimer mellom del en og del to av sikkerhetskurset, og det støtter vi fullt ut.

 

Vi legger vekt på å tillegge eleven en økonomisk kjørestil. Dette er tema gjennom hele opplæringen, men sikkerhetskurs på vei er godt egnet siden eleven kjører omtrent 300 kilometer i løpet av kurset og da har vi god tid til å vurdere ulike kjørestiler.

 

Avsluttende teori i klasserom, 2,5 undervisningstimer:

- Her analyserer vi kjøreturen og sammenligner hverandres erfaringer.

- Selvinnsikt med tanke på egne valg fra kjøreturen.

- Veien videre etter trafikkopplæringen og med bestått førerprøve.

 
 
 
 

Merket med fargen er obligatorisk undervisning i henhold til forskrift om trafikkopplæring, resten er tema vi er pålagt å sjekke at eleven har tilfredsstillende ferdigheter.

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

Våre undervisningslokaler: 

Oppegård Senter - Sætreskogsveien 4, 1415 Oppegård

Ved Vestby jernbanestasjon - Støttumveien 7, 1540 Vestby

Lurer du på noe? Skriv til oss her :)
 Follo Trafikkteam takker alle våre kunder og samarbeidspartnere gjennom flere år!  Vi er stolte av å være blant 1% av norske bedrifter som blir kåret til Gasellebedrift. 

©2016 Tekst og bilder tilhører Follo Trafikkteam AS. Tekst eller bilder skal ikke kopieres eller lånes fra nettsiden uten tillatelse. Jf. Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)