Gumball 3000 i Norge, Oslo. Team 43


Follo Trafikkteam was on site and welcomed Gumball3000 drivers and cars, here with Team 43 representet by Einar Skjerven, as they rolled into Oslo. We are interested in how road safety is taken care of and how it feels to be a part of the rally.

Videos with interviews are in the pipeline and will be posted at Follo Trafikkteam YouTube channel Follo Trafikkteam var på plass og tok i mot Team 43 i Gumball3000, her med Einar Skjerven, når de ankom Oslo. Vi er interessert i å høre hvordan trafikksikkerheten er ivaretatt og hvordan det oppleves å være en del av rallyet. Video med intervju kommer på vår youtube-kanal www.youtube.com/c/FollotrafikkteamNo Photo:@follotrafikkteam

#arrangementer #Gumball3000

29 visninger0 kommentarer
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

Våre undervisningslokaler: 

Oppegård Senter - Sætreskogsveien 4, 1415 Oppegård

Ved Vestby jernbanestasjon - Støttumveien 7, 1540 Vestby

 Follo Trafikkteam takker alle våre kunder og samarbeidspartnere gjennom flere år!  Vi er stolte av å være blant 1% av norske bedrifter som blir kåret til Gasellebedrift. 

©2016 Tekst og bilder tilhører Follo Trafikkteam AS. Tekst eller bilder skal ikke kopieres eller lånes fra nettsiden uten tillatelse. Jf. Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)