top of page

Gumball 3000 i Norge, Oslo. Team 43


Follo Trafikkteam was on site and welcomed Gumball3000 drivers and cars, here with Team 43 representet by Einar Skjerven, as they rolled into Oslo. We are interested in how road safety is taken care of and how it feels to be a part of the rally.

Videos with interviews are in the pipeline and will be posted at Follo Trafikkteam YouTube channel Follo Trafikkteam var på plass og tok i mot Team 43 i Gumball3000, her med Einar Skjerven, når de ankom Oslo. Vi er interessert i å høre hvordan trafikksikkerheten er ivaretatt og hvordan det oppleves å være en del av rallyet. Video med intervju kommer på vår youtube-kanal www.youtube.com/c/FollotrafikkteamNo Photo:@follotrafikkteam

Gumball3000 Team 43 Skjerven Racing, Einar og Alexander i Oslo snakker med Follo TrafikkteamTrafikkskole, kjøreskole i Ski, Oppegård, Kolbotn, Oslo

Siste innlegg

Se alle
bottom of page