Utvidelse fra klasse A1 til A2

Ved utvidelse fra klasse A1 til klasse A2 skal du gjennomføre flere obligatoriske kurs. Fullførte obligatoriske kurs gir deg rett til førerrett i klasse A2 uten oppkjøring, når du har hatt førerkort klasse A1 i to år.

Kurset kan tidligst påbegynnes når du har ett års førerrett i klasse A1.
Opplæringen starter med et innledende kurs på 2 timer hvor minst 1 time er praktisk kjøring. Du må ha med kjøleutstyr og kommunikasjon.
tillegg skal du ved utvidelse fra A1 til A2 gjennomføre sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk for klasse A2/A og sikkerhetskurs på veg klasse A2. 

Komplett pris for obligatorisk i utvidelsen fra klasse A1 til A2 er kr. 15.500,-
NB! For å nå målene i opplæringen kan det likevel bli nødvendig med kjøretimer i tillegg til det obligatoriske.