Utvidelse fra klasse A1 til A2

Ved utvidelse fra klasse A1 til klasse A2 skal eleven gjennomføre obligatoriske kurs. Dokumentert fullført obligatoriske kurs ved utvidelse av førerrett i klasse A1 til A2 gir rett til førerrett i klasse A2.

Kurset kan tidligst påbegynnes når eleven har ett års førerrett i klasse A1.

Førerrett i klasse A2, på bakgrunn av dokumentert fullført obligatoriske kurs ved utvidelse fra A1 til A2, forutsetter to års førerrett i klasse A1. 


Opplæringen starter med et kurs på 2 timer hvor minst 1 time er praktisk kjøring. Eleven må ha med kjøreutstyr og kommunikasjon. I tillegg skal eleven ved utvidelse fra A1 til A2 gjennomføre sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk for klasse A2/A og sikkerhetskurs på veg klasse A2. Sikkerhetskursene gjennomføres etter innledende kurs på 2 timer.