MC førerkort klasse A1

Med førerkort for klasse A1 kan du blant annet kjøre lett motorsykkel med eller uten sidevogn. Du kan øvelseskjøre og ta kjøretimer på lett motorsykkel (A1) fra fylte 15 år

Obligatorisk opplæring MC klasse A1

 

 Trinn 1  Trafikalt grunnkurs

Du må ta obligatorisk trafikalt grunnkurs før MC Grunnkurs. Meld deg på trafikalt grunnkurs her

Hvis du er over 25 år, eller har førerkort fra tidligere, kan du begynne direkte på trinn 2.

 

 Trinn 2  Grunnleggende opplæring

Obligatorisk grunnkurs

Før du begynner på den praktiske opplæringen, må du ta 3 timer teoretisk opplæring hos en trafikkskole. Meld deg på obligatorisk MC grunnkurs her

 

Du skal forstå:

 • hva kjøring med motorsykkel innebærer

 • hvordan du kan unngå ulykker

 • hva som er påbudt sikkerhetsutstyr og motorsykkelbekledning

 

Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkjøring og å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk.

 

Du skal mestre å

 • gjøre deg klar for kjøring

 • sette i gang og stanse

 • gire og krypekjøre

 • styre, akselerere og bremse

 • foreta sikkerhetskontroll

 

Obligatorisk trinnvurdering trinn 2

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

 Trinn 3  Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk.

Du skal lære om

 • motorsykkelens kjøreegenskaper

 • kjøreteknikk

 • sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø

 • å vurdere egen førerkompetanse

 

Obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk for klasse A1

På dette sikkerhetskurset skal du lære å kjøre sikkert i trafikken, samhandle med andre trafikanter og velge kjøremåter med lav risiko.

Obligatorisk trinnvurdering trinn 3

Du og læreren din skal mot slutten av trinnet sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

 Trinn 4  Avsluttende opplæring

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

På dette trinnet skal du gjennomføre et sikkerhetskurs på vei.

For klasse A1 er kurset 5 timer.

 

Du skal

 • planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel

 • øve på å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i variert veg- og trafikkmiljø

 • jobbe med taktiske og strategiske valg

 • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort

Teoriprøve og førerprøve

 • ta teoriprøven fra du er 15½ år.

 • ta oppkjøring fra du er 16 år.

 • Du må logge på vegvesen.no/dinside og søke om førerkortet du skal ha.

 • Du må bestå teoriprøven hos Statens Vegvesen før vi kan bestille førerprøve til deg.

 • Du må ha med gyldig legitimasjon og bevis for trafikalt grunnkurs/førerkort for annen klasse når du møter opp til kjøretimer og kurs.