top of page

Utvidelseskurs fra klasse A2 til A

Fullført obligatorisk utvidelseskurs gir førerrett i klasse A uten oppkjøring. Hvis du ønsker klasse A før det har gått to år etter førerprøven på klasse A2, må du i tillegg gjennomføre ny, praktisk prøve.

Ta kontakt for neste dato

Ved utvidelse fra klasse A2 til klasse A skal eleven gjennomføre obligatorisk utvidelseskurs. Kurset er på minst 7 undervisningstimer hvorav minst 4 timer er praktisk øving. Minst 2 timer benyttes til bevisstgjøring og planlegging, refleksjon og oppsummering.

Kurset kan tidligst påbegynnes når det har gått 1 år etter førerprøven på klasse A2, men førerkortet får du ikke utstedt før det har gått 2 år.

Dokumentert fullført obligatorisk kurs gir førerrett i klasse A uten oppkjøring (førerrett i klasse A, på bakgrunn av dokumentert fullført obligatorisk kurs ved utvidelse fra A2 til A). 
Hvis du ønsker klasse A før det har gått to år, må du i tillegg gjennomføre ny, praktisk prøve.

Elever fylt tjuefire år med mindre enn to års førerrett i klasse A2, kan erverve førerrett i klasse A ved å gjennomføre minst 7 timers obligatorisk kurs og praktisk prøve.

Dette kurset kan også gjennomføres av elever fylt tjuetre år med mindre enn ett års førerrett i klasse A2.

 

bottom of page