top of page

MC førerkort klasse A

Med førerkort for klasse A kan du blant annet kjøre tung motorsykkel med eller uten sidevogn. Du kan øvelseskjøre og ta kjøretimer på tung motorsykkel (A) fra fylte 22 år

Obligatorisk opplæring MC klasse A

MC A

 Trinn 1  Trafikalt grunnkurs

Før du kan ta MC grunnkurs eller kjøretimer, må du ta trafikalt grunnkurs.

Du kan ta trafikalt grunnkurs fra fylte 15 år. Meld deg på trafikalt grunnkurs her

Hvis du er over 25 år og ikke har førerkort fra tidligere må du gjennomføre deler av trafikalt grunnkurs.

Hvis du allerede har førerkort fra tidligere trenger du ikke gjennomføre trafikalt grunnkurs.

 Trinn 2  Grunnleggende opplæring

Obligatorisk grunnkurs

Før du begynner på den praktiske opplæringen, må du ta 3 timer teoretisk opplæring hos en trafikkskole. Meld deg på obligatorisk MC grunnkurs her

 

Du skal forstå:

 • hva kjøring med motorsykkel innebærer

 • hvordan du kan unngå ulykker

 • hva som er påbudt sikkerhetsutstyr og motorsykkelbekledning

 

Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkjøring og å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk.

 

Du skal mestre å

 • gjøre deg klar for kjøring

 • sette i gang og stanse

 • gire og krypekjøre

 • styre, akselerere og bremse

 • foreta sikkerhetskontroll

 

Obligatorisk trinnvurdering trinn 2

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

 Trinn 3  Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk.

Du skal lære om

 • motorsykkelens kjøreegenskaper

 • kjøreteknikk

 • sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø

 • å vurdere egen førerkompetanse

 

Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk for klasse A

På dette sikkerhetskurset skal du lære om hvordan føreren kan ta hensyn til fysiske og psykiske begrensninger, bli bevisst på at øving er nødvendig for å motvirke feil handlinger og bli bevisst på sammenhengen mellom gode ferdigheter og kjøreglede

Obligatorisk trinnvurdering trinn 3

Du og læreren din skal mot slutten av trinnet sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

 Trinn 4  Avsluttende opplæring

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

På dette trinnet skal du gjennomføre et sikkerhetskurs på vei.

For klasse A er kurset 8 timer.

 

Du skal

 • ta stilling til begrepene risiko, sikkerhet, strategisk og taktisk i forbindelse med motorsykkelkjøring og hvilke påvirkningsmuligheter du har

 • øve på å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i variert veg- og trafikkmiljø

 • jobbe med taktiske og strategiske valg

 • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort

Teoriprøve og førerprøve

 • Du kan ta teoriprøven fra du er 23½ år.

 • Du kan ta oppkjøring fra du er 24 år.

 • Du må logge på vegvesen.no/dinside og søke om førerkortet du skal ha.

 • Du må bestå teoriprøven hos Statens Vegvesen før vi kan bestille førerprøve til deg.

 • Du må ha med gyldig legitimasjon og bevis for trafikalt grunnkurs/førerkort for annen klasse når du møter opp til kjøretimer og kurs.

bottom of page