top of page

Trafikksikkerhetsdag i Ski


På torget foran Rådhuset var det full aktivitet. Nødetatene, ved Nordre Follo Brannvesen, Ambulansetjenesten og Politiet, var på plass. Norges Automobilforbund, Statens Vegvesen og Trafikkskolene var også blant de som deltok i arbeidet mot færre ulykker på veien.

«De Tre Killers» er navnet på de tre faktorene som utgjør forskjellen på liv eller død i tilfelle en ulykke. Fart. Bilbelte. Rus.

  • Ikke kjør for fort

  • Bruk sikkerhetsutstyr riktig

  • Ikke kjør med promille/rus/medikamenter

Trafikksikkerhetsdag i Ski. 11x etatene demonstrerer redning av fører og passasjer i en trafikkulykke. Foto: Follo Trafikkteam Trafikkskole.

Trafikksikkerhetsdag i Ski. 11x etatene demonstrerer redning av fører og passasjer i en trafikkulykke. Foto: Follo Trafikkteam Trafikkskole.

Undersøkelser viser at det ofte er en eller flere av disse punktene som gjør at det går galt. Når det gjelder fart har norske veier ofte høyere fartsgrense enn hva som er forsvarlig, bruk hodet og se an miljøet du kjører gjennom. Dessverre er det mange som ikke bruker sikkerhetsbeltet riktig og som i tillegg har en tilbakelent og livsfarlig sittestilling i bilen.

naf på Trafikksikkerhetsdag i Ski. Foto Follo Trafikkteam Trafikkskole

Naf på Trafikksikkerhetsdag i Ski. Foto: Follo Trafikkteam Trafikkskole.

Ruspåvirket kjøring i kombinasjon med høy fart er regnet for å ha størst økning på risikoen for trafikkulykker. Det kjøres mellom 10.000 og 15.000 turer med promille på norske veier. Mellom 50.000 og 70.000 turer kjøres med påvirkning av andre rusmidler.

Forskning viser at tallet på hvor mange som blir innblandet i personskadeulykker stiger dramatisk jo mer alkohol føreren har i blodet. Førere i alderen 18-24 er spesielt utsatt. Dersom unge og uerfarne førere har en alkoholkonsentrasjon på mer enn 0,5 promille, øker risikoen for å bli drept med hele 900 ganger!

Trafikksikkerhetsdag i Ski. Statens vegvesen var godt represendert, med nyttig informasjon om sikker og lovlig ferdsel i trafikken. Foto Follo Trafikkteam Trafikkskole

Trafikksikkerhetsdag i Ski. Statens vegvesen var godt representert, med nyttig informasjon om sikker og lovlig ferdsel i trafikken. Foto: Follo Trafikkteam Trafikkskole.

Det er mange som jobber for trafikksikkerhet i Norge, men den viktigste jobben kan DU gjøre selv. Mange vi snakket med i dag ble overrasket over hvilke konsekvenser en bråstopp vil medføre, og hvor lite som skal til for å sikre seg og dem man er glad i riktig.

Trafikksikkerhetsdag i Ski. Demonstrasjon av  frontkollosjon. Bilen ble sluppet fra 20 m høyde, dette tilsvarer 70 km/t. Foto: Follo Trafikkteam Trafikkskole.

Trafikksikkerhetsdag i Ski. demonstrasjon av frontkollisjon. Bilen ble sluppet fra 20 m høyde, dette tilsvarer 70 km/t. Foto: Follo Trafikkteam Trafikkskole.

Noe av det vi fokuserte på var om du bråbremser i 80 km/t og akkurat klarer å stanse foran en hindring, for eksempel en parkert bil rundt svingen, kan du puste lettet ut og være glad for at du hadde gode bremser, godt veggrep og god reaksjonsevne.

Om du hadde kjørt i 100 km/t ville du truffet den parkerte bilen i 70 km/t, selv med gode bremser og god reaksjonsevne. Fartsøkningen er nok til å forandre liv til død.

Trafikksikkerhetsdag i Ski. På tross at værgudene ikke spilte på lag, var det likevell et godt oppmøte på Trafikksikkerhetsdag i Ski. Foto: Follo Trafikkteam Trafikkskole.

På tross at værgudene ikke spilte på lag, var det likevell et godt oppmøte på Trafikksikkerhetsdag i Ski. Foto: Follo Trafikkteam Trafikkskole.

  • Stram sikkerhetsbeltet slik at det ligger over hofteben og skulder

  • Ha riktig rattgrep

  • Sitt oppreist i setet

  • Hold farten nede slik at du alltid kan stanse om noe skulle skje

  • Ikke kjør hvis du er påvirket, bruker medikamenter eller er trøtt og sliten

Trafikksikkerhetsdag i Ski. Brannvesener. Foto: Follo Trafikkteam Trafikkskole.

Trafikksikkerhetsdag i Ski. Brannvesener. Foto: Follo Trafikkteam Trafikkskole.

Trafikksikkerhetsdag i Ski. Naf var på plass med sin Velte-Petter, slik at du kunne for oppleve hvordan det føles å henge opp-ned i bilen. Foto: Follo Trafikkteam Trafikkskole.

Trafikksikkerhetsdag i Ski. Naf var på plass med sin Velte-Petter, slik at du kunne for oppleve hvordan det føles å henge opp-ned i bilen. Foto: Follo Trafikkteam Trafikkskole.

Ta vare på deg selv og de du har med deg.

Hvordan ville den du er mest glad i reagert om noen ringte og sa: «Hallo, det er fra Politiet her. Det har vært en svært alvorlig trafikkulykke og... … .. .»

Siste innlegg

Se alle
bottom of page