top of page

Obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane

Det er mange elever som er nysgjerrige på hva som skjer på sikkerhetskurs på øvingsbane. Dette er fint synes vi, for da kan vi skrive litt her om hva dette kurset går ut på!

Trafikkskole Follo Trafikkteam på sikkerhetskurs på NAF øvingsbane Nesodden
Sikkerhetskurs på øvingsbane og sikkerhetskurs på vei henger sammen, det er sikkerhet som har fokus på begge kursene. Den store forskjellen er at på banen får du noen opplevelser som ville vært farlig å skape på veien.

Link til Trafikkopplæringsforskriften

Sikkerhetskurs på øvingsbane består av fire deler.

1. 15 minutter innledning i klasserom.
 
2. 45 sikring av personer og last i sikkerhetshall.
 
3. 90 minutter kjøring på baneanlegget.
 
4. 30 minutter avslutning i klasserom.
Det første som skjer på sikkerhetskurs på bane er at elevene får muligheten til å notere, og dele, sine forventninger med andre elever og lærerne. Det er ikke alle som har så store forventninger, men det kan kanskje være fordi ikke alle vet så mye om hva som kommer til å skje på sikkerhetskurs på bane.
Klasserom på øvingsbane Nesodden

1. Kiosken er selvbetjent og tar både mynter og kort.

2. Klasserommet er minimalistisk innredet, med passende gulvbelegg og hengende gardiner. Veggene er tidløst hvite og stolene er røde og blå. Blå til elever og røde til lærere.

Innledning i klasserom.

Forventningsavklaring. Vi bruker gjerne to minutter til å tenke gjennom forventninger for sikkerhetskurs på bane, deretter deler vi dette med sidemannen/kvinnen for så å dele sine forventninger i fellesskap.

Vi lærere er gjerne opptatt av å finne fellestrekk i forventningene til elevene.

Bli kjent med mål for sikkerhetskurs på bane, punkt 3,8 i læreplanen for kl.B.

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.

Eleven skal lære å sikre personer og gods i bil.

Eleven skal forstå hvordan bilens bremse- og styremuligheter påvirkes av førerens kjøremåte og bilens utrustning.

Eleven skal beskrive egen kompetanse. Det kan være utfordrende å sette seg selv på en skala der man skal ta stilling til egen kompetanse.

Kompetanse på hva da? Se på målet til sikkerhetskurs på bane: «å opptre slik at ulykker unngås.» Dette har trafikklæreren og eleven jobbet med fra første kjøretime – og hvor god har du blitt til å unngå ulykker? Ikke bare når det er glatt, men gjerne under gode kjøreforhold også.

Sikring av personer og last i sikkerhetshallen.​

Her står opplevelsene i sentrum, og vi vil ikke røpe for mye.

Likevel er det greit å si litt om hva som skjer – slik at du som elev kan ha noen forventninger til kurset!

Stikkord for sikkerhetshallen:

Bråstopp.

Kollisjonsvekt. 

Energi.

Sittestilling.

Sikkerhetsbelte.

Hodestøtte eller nakkestøtte?

Synlighet og kommunikasjon.

Sikring av barn i bil.

Trafikkskole Follo Trafikkteam elever i sikkerhetshanen opplever bråstopp

Her smeller det! Foto: Trafikkskole Follo Trafikkteam.

Sikring av last i bilen. Trafikkskole Follo Trafikkteam sikkerhetskurs på øvingsbane Nesodden

Det er ikke bare mennesker som skal sikres i bilen, all last skal sikres på en forsvarlig måte.

 

Usikret last vil fortsette fremover om det ikke er noe som holder den igjen.

 

Her brukes sikkerhetsbeltet til å sikre en bruskasse.

Grim Ketil Nordhus, trafikklærer og faglig leder i Follo Trafikkteam - trafikkskole i Vestby og Ski, underviser og oppsummerer opplevelsene i sikkerhetshallen.

Trafikkskole Follo Trafikkteam sikkerhetskurs på øvingsbane
Trafikkskole Follo Trafikkteam sikkerhetskurs på øvingsbane med elever

Kommunikasjon og synlighet er viktig i trafikken, og når sykkelen dekker for bilens registreringsnummer og baklys må den ekstra skiltplaten frem.

Kjøring på baneanlegget

Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å la elevenes vurderinger stå i sentrum for kjøringen på banen.

Hvis eleven velger å kjøre ned en 250 meter lang rett strekning i 17 kilometer i timen kan læreren gjerne finne på å spørre:

- Hvorfor velger du å kjøre i 17km/t?

Hvorpå eleven gjerne svarer:

- Fordi det er glatt?!?

Og da har vi noe å snakke om! Hvor glatt er det? Hva blir bremsestrekningen i 17km/t? Eller dobbelt så mye 34km/t?

Sikkerhetskurs på øvingsbane NAF Øvingsbane Frogn(Nesodden)

I svingen kan man miste kontrollen over bilen, og når det skjer er vi glad for at det er på NAF Øvingsbane.

Vårt tips: kjør som du ville gjort ellers, så finner du ut hvordan du reagerer på de valgene du vanligvis tar. Ikke ta unødige sjanser, men finn ut hva som skjer når du tester grensene litt…

Trafikkskole Follo Trafikkteam på NAF Øvingsbane Frogn(Nesodden).

Når fotgjengerne velger å krysse veien må man være forberedt på å stoppe, husk: «Du skal alltid klare å stanse foran enhver påregnelig hindring».

Stikkord for kjøring på banen:

Bremsestrekning.

ABS-bremser.

Veggrep.

Hindringer.

Miste kontroll og gjenvinne kontroll.

Situasjoner i sving.

Presis kjøreteknikk.

Elektroniske førerstøttesystemer.

Sikkerhetskurs på øvingsbane med trafikkskole Follo Trafikkteam

Under trygge forhold opplever vi at bremsestrekningen blir for lang og vi må svinge unne hindringer.

Øvingsområdet påNAF Øvingsbane Nesodden.

På banen vil man oppleve å forholde seg til ulike forhold og forskjellige trafikkskilt – akkurat som på offentlig vei.

Avslutning i klasserom

Vi håper alle elevene har vært flinke å notere litt underveis, for nå er tiden inn for å utveksle erfaringer og se om det er noen fellestrekk eller ulikheter i elevenes opplevelser og erfaringer.

Elevene bør ha et bevisst forhold til egen kompetanse og hvordan man i fremtiden skal jobbe for videre å øke kjøreferdighetene.

Vi snakker også litt om ulykkesbildet, og hvilken risiko unge bilførere er utsatt for og hvordan man som fersk bilfører skal unngå å havne i ulykker.

NAF Øvingsbane Nesodden

NAF Øvingsbane Nesodden traktor

For å sikre godt vedlikehold på anlegget må utstyret være i orden, her er brøytetraktoren!

 

På sommeren brukes en miljøvennlig olje og vann for å få tilstrekkelig veggrep, og på vinteren bruker vi vann. Som de fleste vet kan hardt vann være glatt…

bottom of page