Sikkerhetskurs på øvingsbane/ glattkjøring

Det er mange elever som er nysgjerrige på hva som skjer på sikkerhetskurs på øvingsbane. Dette er fint synes vi, for da kan vi skrive litt her om hva dette kurset går ut på!

Sikkerhetskurs på øvingsbane og sikkerhetskurs på vei henger sammen, det er sikkerhet som har fokus på begge kursene. Den store forskjellen er at på banen får du noen opplevelser som ville vært farlig å skape på veien.

Sikkerhetskurs på øvingsbane består av fire deler.

1. 15 minutter innledning i klasserom.

 

2. 45 sikring av personer og last i sikkerhetshall.

 

3. 90 minutter kjøring på baneanlegget.

 

4. 30 minutter avslutning i klasserom.

Det første som skjer på sikkerhetskurs på bane er at elevene får muligheten til å notere, og dele, sine forventninger med andre elever og lærerne. Det er ikke alle som har så store forventninger, men det kan kanskje være fordi ikke alle vet så mye om hva som kommer til å skje på sikkerhetskurs på bane.

1. Kiosken er selvbetjent og tar både mynter og kort.

2. Klasserommet er minimalistisk innredet, med passende gulvbelegg og hengende gardiner. Veggene er tidløst hvite og stolene er røde og blå. Blå til elever og røde til lærere.

Innledning i klasserom.

Forventningsavklaring. Vi bruker gjerne to minutter til å tenke gjennom forventninger for sikkerhetskurs på bane, deretter deler vi dette med sidemannen/kvinnen for så å dele sine forventninger i fellesskap.

Vi lærere er gjerne opptatt av å finne fellestrekk i forventningene til elevene.

Bli kjent med mål for sikkerhetskurs på bane, punkt 3,8 i læreplanen for kl.B.

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.

Eleven skal lære å sikre personer og gods i bil.

Eleven skal forstå hvordan bilens bremse- og styremuligheter påvirkes av førerens kjøremåte og bilens utrustning.

Eleven skal beskrive egen kompetanse. Det kan være utfordrende å sette seg selv på en skala der man skal ta stilling til egen kompetanse.

Kompetanse på hva da? Se på målet til sikkerhetskurs på bane: «å opptre slik at ulykker unngås.» Dette har trafikklæreren og eleven jobbet med fra første kjøretime – og hvor god har du blitt til å unngå ulykker? Ikke bare når det er glatt, men gjerne under gode kjøreforhold også.

Sikring av personer og last i sikkerhetshallen.​

Her står opplevelsene i sentrum, og vi vil ikke røpe for mye.

Likevel er det greit å si litt om hva som skjer – slik at du som elev kan ha noen forventninger til kurset!

Stikkord for sikkerhetshallen:

Bråstopp.

Kollisjonsvekt. 

Energi.

Sittestilling.

Sikkerhetsbelte.

Hodestøtte eller nakkestøtte?

Synlighet og kommunikasjon.

Sikring av barn i bil.

Trafikklærer og faglig leder i trafikkskole Follo Trafikkteam, Grim Ketil Nordhus og trafikklærer og faglig leder i Haralds trafikkskole, Anders Ullaug gjør klar for en ny kjøretur i sikkerhetshallen.

Her smeller det! Foto: Trafikkskole Follo Trafikkteam.

Det er ikke bare mennesker som skal sikres i bilen, all last skal sikres på en forsvarlig måte.

 

Usikret last vil fortsette fremover om det ikke er noe som holder den igjen.

 

Her brukes sikkerhetsbeltet til å sikre en bruskasse.

Grim Ketil Nordhus, trafikklærer og faglig leder i Follo Trafikkteam - trafikkskole i Ski og Oppegård, underviser og oppsummerer opplevelsene i sikkerhetshallen.

Kommunikasjon og synlighet er viktig i trafikken, og når sykkelen dekker for bilens registreringsnummer og baklys må den ekstra skiltplaten frem.

Kjøring på baneanlegget

Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å la elevenes vurderinger stå i sentrum for kjøringen på banen.

Hvis eleven velger å kjøre ned en 250 meter lang rett strekning i 17 kilometer i timen kan læreren gjerne finne på å spørre:

- Hvorfor velger du å kjøre i 17km/t?

Hvorpå eleven gjerne svarer:

- Fordi det er glatt?!?

Og da har vi noe å snakke om! Hvor glatt er det? Hva blir bremsestrekningen i 17km/t? Eller dobbelt så mye 34km/t?

I svingen kan man miste kontrollen over bilen, og når det skjer er vi glad for at det er på NAF Øvingsbane.

Vårt tips: kjør som du ville gjort ellers, så finner du ut hvordan du reagerer på de valgene du vanligvis tar. Ikke ta unødige sjanser, men finn ut hva som skjer når du tester grensene litt…

Når fotgjengerne velger å krysse veien må man være forberedt på å stoppe, husk: «Du skal alltid klare å stanse foran enhver påregnelig hindring».

Stikkord for kjøring på banen:

Bremsestrekning.

ABS-bremser.

Veggrep.

Hindringer.

Miste kontroll og gjenvinne kontroll.

Situasjoner i sving.

Presis kjøreteknikk.

Elektroniske førerstøttesystemer.

Under trygge forhold opplever vi at bremsestrekningen blir for lang og vi må svinge unne hindringer.

På banen vil man oppleve å forholde seg til ulike forhold og forskjellige trafikkskilt – akkurat som på offentlig vei.

Avslutning i klasserom

Vi håper alle elevene har vært flinke å notere litt underveis, for nå er tiden inn for å utveksle erfaringer og se om det er noen fellestrekk eller ulikheter i elevenes opplevelser og erfaringer.

Elevene bør ha et bevisst forhold til egen kompetanse og hvordan man i fremtiden skal jobbe for videre å øke kjøreferdighetene.

Vi snakker også litt om ulykkesbildet, og hvilken risiko unge bilførere er utsatt for og hvordan man som fersk bilfører skal unngå å havne i ulykker.

NAF Øvingsbane Nesodden

For å sikre godt vedlikehold på anlegget må utstyret være i orden, her er brøytetraktoren!

 

På sommeren brukes en miljøvennlig olje og vann for å få tilstrekkelig veggrep, og på vinteren bruker vi vann. Som de fleste vet kan hardt vann være glatt…

Den hyggelige, smilende og for øyeblikket konsentrerte leder på NAF Øvingsbane Frogn (Nesodden) Jan Wenner.

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

Våre undervisningslokaler: 

Oppegård Senter - Sætreskogsveien 4, 1415 Oppegård

Ved Vestby jernbanestasjon - Støttumveien 7, 1540 Vestby

Lurer du på noe? Skriv til oss her :)
 Follo Trafikkteam takker alle våre kunder og samarbeidspartnere gjennom flere år!  Vi er stolte av å være blant 1% av norske bedrifter som blir kåret til Gasellebedrift. 

©2016 Tekst og bilder tilhører Follo Trafikkteam AS. Tekst eller bilder skal ikke kopieres eller lånes fra nettsiden uten tillatelse. Jf. Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)