top of page

Endringer i Trafikkopplæringsforskriften 2024


Illustrasjon med Statens Vegvesen logo, illustrasjonen viser endring i reglene for deler av trafikkopplæringen

Statens Vegvesen har endret reglene for noen deler av trafikkopplæringen. En del av disse endringene vil medføre noe økte kostnader for våre elever og i tillegg merarbeid for trafikkskolens faglige leder og trafikklærere.

For deg som elev er den største endringen at varigheten på trinnvurdering trinn 3 øker fra 45 til 60 minutter.

Dette vil gi deg bedre tid til å ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd, og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig med utgangspunkt i dine prestasjoner.


For oss som trafikkskole er det strengere krav til dokumentasjon og loggføring.

Det vil også komme flere endringer som blir gjeldende fra 1.november 2024, vi vil holde deg som elev oppdatert gjennom follotrafikkteam.no


Noen endringer som nå har trådt i kraft:  

  • Krav om elektronisk elevfortegnelse og elektroniske opplæringskort jf. §§ 5-5 og 5-6. 


  • Varighet på trinnvurdering, trinn 3, øker fra 45 minutter til 60 minutter Jf. § 7-5.


  • Endringer i krav til utstyr ved kurs i sikring av last for klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T jf. § 5-8.


  • Obligatorisk opplæring skal gjennomføres ved fysisk oppmøte, med mindre annet er særskilt fastsatt i forskriften jf. § 7-4


  • Krav til opplæring i førerstøttesystemer og bruk av førerstøttesystemer på førerprøven for klasse B. jf. §§ 11-3 og 11-4 og kap. 30.


  • Nye krav til opplæringskort, lærer skal etter hver undervisningstime og hver del av obligatoriske opplæring attestere hvilke deler av undervisningen som er gjennomført. Opplæringskortet skal påføres opplæringsinstitusjonens navn, samt elevens navn, adresse, fødselsdato, elevnummer etter og vise det antall undervisningstimer eleven har hatt, samt dato og tidspunkt for undervisningstimene. Jf. §§ 5-5 og 5-6

 

 

Noen endringer som trer i kraft fra 1. november:

  • Ny firedagers frist for innmelding av obligatorisk opplæring jf. § 7-6 og krav om tilrådning fra lærer i TSK-registeret. 


  • §29-8 om kortere varighet på prøve ved utvidelse av førerrett, klasse B.


For en detaljert oversikt kan du se alle lovendringene her:


Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page