Førerkort for tilhenger klasse B96 eller BE

Velg mellom avdelinger Oppegård og Vestby

Kjører du lovlig med tilhenger i dag?

Sjekk bilens og tilhengerens vognkort og finn ut med en gang!

Utfordringen i dag er at personbilene stadig blir tyngre og større, og den tillatte totalvekten på kjøretøyet går dermed opp. Dette medfører at mange som til nå har kjørt lovlig med tilhengeren sin oppdager at de plutselig overstiger den «magiske grensen» på 3.500kg. Sjekk tilhengerkalkulator!

Undervisning klasser B «kode 96» eller B96 og BE

Klasse B96 får du automatisk gjennom å delta på obligatoriske kurs og timer hos Follo Trafikkteam. Det er totalt 7 obligatoriske timer du må gjennom, og det fordeles gjerne over 2 dager eller mer. En dag med praktisk kjøring, kanjskje litt repetisjon og en dag med lastsikringskurs. Når trafikkskolen godkjenner opplæringen, og at du mestrer kravene i trinn 2, 3, sikkerhetskurs på vei og lastsikringskurs får du nytt utvidet førerkort med kode B96 hos Statens Vegvesen.

Undervisning

Trinnvurdering trinn 2 – 1 time

- Kunnskap om risiko i tilknytning til å kjøre bil med tilhenger.

- Grunnleggende kunnskap om lastsikring.

- Kople til og fra tilhengeren og utføre aktuell sikkerhetskontroll.

- Kunne vurdere plassbehov ved kjøring rett fram og i sving, og kjøre vogntoget i mot- og utforbakke.

- Kunne rygge rett bakover og i sving, og kjenne førerens ansvar og plikter i forbindelse med rygging.

Trinnvurdering trinn 3 – 1 time

- Systematisk og automatisert informasjonsinnhenting.

- Kjøre tydelig, sikkert og effektivt i variert terreng.

- Vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper.

- Kjøre selvstendig i variert trafikkmiljø på en måte som gir god samhandling med andre trafikanter og samtidig er økonomisk og miljøvennlig.

Sikkerhetskurs på vei – 3 timer

- Planlegge en kjørerute.

- Forstå risikoen ved å kjøre personbil med tilhenger i ulike trafikkmiljø.

- Utvikle sin kjørekompetanse, spesielt med tanke på oppfatting av risikosituasjoner, planlegging av møting, å bli forbikjørt, vurdering av snuplass og måte å snu på, og økonomisk kjøring.

- Kunne sette ord på egne erfaringer og med bakgrunn i disse kunne vurdere sin egen kjøredyktighet til å kjøre bil med tilhenger og muligheter for forbedring.

Kurs i lastsikring – 2 timer

- Mangelfull sikring har årsak i menneskelig svikt, og kan føre til store konsekvenser.

- Kjenne til regelverket som gjelder for sikring av last på kjøretøy og for transport av farlig gods når føreren ikke har særskilt kompetansebevis.

- Gjennom demonstrasjon oppleve kreftene som virker inn på lasten under kjøring, friksjonens betydning og bli kjent med ulike metoder for sikring av last som låsing, stenging, surring, og dekking.

- Gjøre rede for spesielle faremoment ved last som er feil plassert, last med høyt tyngdepunkt, hengende last, flytende last, levende dyr og persontransport.

- Øve på å plassere, sikre og merke lang last tilsvarende en tømmerstokk.

- Plassere og sikre ett kolli.

- Plassere og sikre annen last.

- Forstå behovet for vedlikehold og avgjøre om lastsikringsutstyret er i forsvarlig stand.

Klasse BE får du etter å ha gjennomført de samme 7 timene som B96 og i tillegg oppkjøring hos Statens Vegvesen.

Førerprøve

- Daglig kontroll av tilhenger.

- Sikkerhetskontroll.

- Kjøring, rygging, parkering.

- På- og avkobling av tilhenger.

Priser tilhenger førerkort klasse B96 og BE

NB! På grunn av koronautbruddet er vi pålagt å følge rutiner for smittevern og ekstra rengjøring. Tillegg for smittevern/vask av bil:

Kroner 75,- per oppmøte på kjøretimer og sikkerhetskurs på øvingsbane/vei for klasse B, B96 og BE.

Kroner 150,- per førerprøve for klasse B og BE.

Les om smittevern hos Follo Trafikkteam her

 

Komplett pris med rabatt klasse B96

Vi har laget et tilbud til deg som har kjørt en del med tilhenger og bare trenger å gjennomføre obligatorisk opplæring for B96.

Når du har gjennomført kurs i lastsikring, trinnvurdering trinn 2, trinnvurdering trinn 3 og sikkerhetskurs på vei vil trafikklæreren godkjenne opplæringen din i klasse B96, og du får da muligheten til å kjøre bil og henger med samlet tillatt totalvekt inntil 4250kg.

Komplett pris klasse B96 inkluderer:

- Trinnvurdering trinn 2 og 3 (2 undervisningstimer á 45 minutter)

- Sikkerhetskurs på vei (3 undervisningstimer á 45 minutter)

- Lastsikringskurs tilhenger (2 undervisningstimer á 45 minutter)

 

5.490,-,-

Komplett pris med rabatt klasse BE

For deg som trenger førerkort klasse BE har vi også laget et godt tilbud. Med førerkort klasse BE er det bare vognkortet til personbil og tilhenger som setter begrensing.

Tilbudet inkluderer komplett opplæring og førerprøve. Opplæringen til klasse BE er den samme som B96. Gebyrer for førerprøve og utstedelse av førerkort, som betales til Statens Vegvesen, kommer i tillegg.

 

Komplett pris klasse BE inkluderer:

- Trinnvurdering trinn 2 og 3 (2 undervisningstimer á 45 minutter)

- Sikkerhetskurs på vei (3 undervisningstimer á 45 minutter)

- Lastsikringskurs tilhenger (2 undervisningstimer á 45 minutter)

- Førerprøve hos Statens Vegvesen

8.990,-

Please reload

 

Skal du bestille B96/BE kjøreopplæring eller lurer du på noe?

Skriv til oss her :)

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

Våre undervisningslokaler: 

Oppegård Senter - Sætreskogsveien 4, 1415 Oppegård

Ved Vestby jernbanestasjon - Støttumveien 7, 1540 Vestby

Lurer du på noe? Skriv til oss her :)
 Follo Trafikkteam takker alle våre kunder og samarbeidspartnere gjennom flere år!  Vi er stolte av å være blant 1% av norske bedrifter som blir kåret til Gasellebedrift. 

©2016 Tekst og bilder tilhører Follo Trafikkteam AS. Tekst eller bilder skal ikke kopieres eller lånes fra nettsiden uten tillatelse. Jf. Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)