top of page

Video fra Trafikksikkerhetsdag i Ski


Her har vi satt sammen noen klipp som viser bråstopp i 70 km/t. Dette var virkelig noe som satte en støkk i de oppmøte, det sprutet glass og metall fra bilen samtidig som man kunne føle at bekken ristet når bilen smalt i bakken. Det var demonstrasjon av kollisjonspute og bråstopp i lav hastighet. Budskapet er at du skal ikke bare bruke sikkerhetsutstyr – du skal bruke det riktig: - Stram sikkerhetsbeltet over hoftene - La sikkerhetsbeltet ligge over skulderen - Still inn setet slik at ryggen er rett - Hold hendene på utsiden av rattet Nødetatene demonstrerte frigjøring av skadde fra et bilvrak: - Frigjøring av luftveier - Stabilisering av skadde - Åpne bilen slik av det blir enklere å få løs den skadde Mange strømmet til, og etter interessen å dømme er dette noe som folk flest ikke har opplevd på nært hold tidligere. Inntrykket vi fikk var at mange synes det var både skremmende og betryggende på en og samme gang. Skremmende fordi tanken på å sitte inne i bilen og være hardt skadd er noe alle vil unngå, og betryggende fordi utrykningspersonell oppførte seg profesjonelt og rolig på skadestedet. At vi har flinke og godt drillede nødetater var denne demonstrasjonen et godt bevis på! Og husk: bruk hodet – ta vare på deg selv og alle andre du møter på din vei!

Siste innlegg

Se alle
bottom of page