Oppsummering Trafikksikkerhetsdagen 2019


Tema for dagen var 0-visjonen i teori og praksis. Det ble et kort foredrag, førstehjelp med instruktører fra Røde Kors, testing av egen bil og egne ferdigheter på banen, personlig sikkerhet i bil, og slalåmkjøring med BMW fra Follo Trafikkteam. Våre lærere, sammen med dyktige instruktører fra NAF avd. Follo, gav oppgaver og løsninger til allerede erfarne bilførere.

Vi vil takke oppmøte og at vi fikk kurse og veilede så fantastisk hyggelige deltakere på trafikksikkerhetsdagen 2019.

Deltakere på trafikksikkerhetsdagen 2019. Feller lunsj

Felles lunsj

Foredrag om 0-visjonen og grunnleggende førstehjelp.

Dagen startet med et foredrag med Grim Ketil fra trafikkskole Follo Trafikkteam, om 0-visjonen og hvordan trafikkulykkene er fordelt etter alder og type ulykke, og dette ble et tema som gikk igjen gjennom hele dagen.

Deltakerne fikk en grundig gjennomgang i hvordan man skal opptre på et skadested, grunnleggende førstehjelp og en demonstrasjon i bruk av hjertestarter.

Stian fra Røde Kors demonstrerer hvordan man kan gjøre luftveiene frie på en bevisstløs person. Trafikksikkerhetsdag 2019 på Naf øvingsdabe Nesodden med trafikkskole Follo Trafikkteam

Noe av det viktigste på et skadested er å få oversikt over om noen ikke puster, her skal Stian fra Ski Røde Kors demonstrere hvordan man kan gjøre luftveiene frie på en bevisstløs person.

Stian viser hvordan elektrodene til hjertestarteren festes til kroppen, Karoline holder ustanselig på med brystkompresjoner. Røde Kors på Naf Øvingsbane Trafikksikkerhetsdag 2019 med Follo Trafikkteam

Stian viser hvordan elektrodene til hjertestarteren festes til kroppen, Karoline holder ustanselig på med brystkompresjoner. Ski Røde Kors

Karoline og Stian fra Ski Røde Kors engasjerte og gav alt når de demonstrere hjertestarter.

Etter at hjelmen er av skal gjerne pasienten over i sideleie. Her viser Karoline og Stian hvordan man skal gjøre det hvis det er mistanke om nakkeskade. Pasienten må beveges minst mulig, og hodet må hele tiden støttes opp og følge bevegelsene til resten av kroppen.

Karoline og Stian demonstrerer hjelmavtrekk. Dette er en helhjelm med hakebeskyttelse som kan løftes opp. Det gjør det enklere å komme til luftveiene og å ta av hjelmen om det er nødvendig.

Når Karoline og Stian var ferdig med førstehjelp og øvelser for deltakerne var det på tide å øve litt selv.

Trafikksikkerhetsdag 2019 på NAF Øvingsbane Nesodden med trafikkskole Follo Trafikkteam

Deltakerne var i trygger hender hele dagen, ikke minst når alle fikk øvelse i å legge pasienten i sideleie.

Om en motorsykkelfører bli utsatt for en ulykke, og man er nødt til å ta av hjelmen for å frie luftveiene er det viktig å kunne litt om både hjelm og pasient. Her er det Oddgeir fra Trygg Trafikk som holder hjelmen.

Sikring