Smittevern hos Follo Trafikkteam

Vi har en 0-visjon på trafikkulykker og vi har en 0-visjon på smittespredning.

Sammen skal vi stoppe smitte!

Derfor er det svært viktig at alle våre kunder respekterer, og følger, våre rutiner.

På kjøretimer og kurs bruker vi munnbind. Hvis du ikke har eget får du et av læreren din.

Har du vært i utlandet i løpet av de siste 10 dager? Har du vært i kontakt med noen som er bekreftet smittet eller venter på prøveresultat? Hvis svaret er "ja" da ønsker vi at du utsetter opplæringen hos oss.

 

Grunnen til at vi tar smittevern på alvor er at i en bil sitter man tett og det er liten mulighet for å unngå smitte hvis den ene allerede er smittet. Det viktigste er god og hyppig håndhygiene og at man ikke møter opp på trafikkskolen hvis man har symptomer på forkjølelse!

Informasjon til alle som skal møte opp til avtale

 

Elever og ansatte kan ikke møte opp hos Follo Trafikkteam:

 • Når de har symptomer på sykdom.

 • Når man er i karantene, eller at noen i husstanden er i karantene.

 • Når man har vært i utlandet i løpet av de siste 10 dager.

 • Når du venter på prøveresultat Covid -19.

 • Når du har vært i kontakt med noen som er bekreftet smittet.

 

Elever og ansatte kan møte opp hos Follo Trafikkteam:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.

 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan kunder og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 3 døgn. Ved laboratoriepåvist covid19 gjelder egne regler som blir fulgt opp av lege.

 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid19, bør eleven eller læreren ikke møte på trafikkskolen før det er utført testing av helsepersonell.

 • Elever og ansatte med pollenallergi (kjent pollenallergi, typiske symptomer som rennende nese, rennende og kløende øyne) kan bare møte på trafikkskolen hvis det kan fremlegges legeerklæring på kjent allergi.

Hva skjer i bilen:

 • Bare en elev og en trafikklærer i bilen om gangen.

 • Hold så stor avstand som mulig i bilen.

 • Bilen bør ventileres med friskluft mellom hver elev.

 • Begrens sammenhengende tid i bilen, samtaler bør tas utenfor bilen.

 • Flater og felles berøringspunkter rengjøres med såpe/vann (ev.alkohol 70% til teknisk desinfeksjon) før hver kjøretime.

 • Utfør håndhygiene før og etter hver kjøretime.

 • Så langt det er mulig skal elev/kunde bruke engangshansker i bilen.

 • Oppmøte skal skje utenfor lokalene til Follo Trafikkteam.

 • Vi ønsker at våre kunder i størst mulig grad unngår kollektiv transport.

Håndvask og hygiene

 

Elever og ansatte skal vaske hender:

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem

 • Når man kommer til Follo Trafikkteam

 • Etter hosting/nysing

 • Etter toalettbesøk

 • Etter at man har kommet inn fra praktisk undervisning

 • Ved synlig skitne hender

Alternativer til håndvask:

 • Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig

 • Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er håndvaskmuligheter

 • Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved synlig skitne eller våte hender, da bør håndvask utføres.

 • Alkoholbasert desinfeksjon kan være egnet ved undervisning utendørs, etter at skitne hender først er rengjort med våtservietter.

 • Hostehygiene, hvis man må hoste skal det helst brukes papirlommetørkle. Eventuelt hoste i albuekroken.

 • Elevene anbefales å ha med egne våtservietter til rens av hender, trafikkskolen skal stille med desinfisering.

 • Unngå å berøre ansikt eller øyne.

 • Bruk engangshansker når det er mulig.

 

Hvordan gjør vi det i klasserommet:

 • Sørge for minimum en meter avstand mellom elever i undervisningslokalet.

 • Sette krav til håndvask umiddelbart før kurs starter og etter pauser.

 • La dører stå åpne.

 • Overflater og kontaktpunkter i klasserom skal rengjøres før og etter kursstart.

 • Elevene bør møte presis for å unngå at personer samles uorganisert i venteområder.

Undervisning på øvingsbanen:

 • Klasserommene blir tilpasset slik at de tilfredsstiller råd om minimum avstand (minst 1 meter innendørs).

 • Krav om at alle lærere skal med inn til innledende teori og oppsummering kan fravikes for å begrense antall personer i rommet samtidig.

 • Gjennomføring i sikkerhetshallen må tilpasses råd om minimum avstand innendørs.

 

Avbestilling ved sykdom

Normalt har vi avbestillingsfrister, men på grunn av smittevern lar vi nå våre kunder avbestille uten frist hvis det skyldes Covid-19 sykdom.