top of page

NAF Øvingsbane Nesodden Åpen dag 2017


Åpen dag på øvingsbanen i 2017 ble kjempesuksess. Her fikk man prøve unna-manøver og bremselengder på rettstrekning og veigrep i sving. I tillegg til kjøring var det mange aktiviteter som quiz, promillebriller, bråstopp og «VeltePetter».

Det var minst 100 biler innom banen i løpet av dagen, og våre fire lærere fra Follo Trafikkteam fikk sin fulle hyre med å instruere, veilede og motivere for sikker kjøring på glatta og riktig bruk av sikkerhetsutstyr i bil.

Selv om det var over 100 besøkende biler på banen så gikk det relativt smidig for deltakerne, med tre åpne strekninger man kunne øve seg på og god disiplin fra deltakerne så fløt trafikken greit likevel.

Lærerne fra Follo Trafikkteam fikk bare gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Når den jevne bilfører får mulighet til å teste ut seg selv og bilen sin i trygge omgivelser er det mange som får aha-opplevelser. Det som ofte gikk igjen var hvor liten forskjell det er mellom å ha kontroll og ikke ha kontroll.

Bare 4-5km/t er nok til å få vesentlig lenger bremselengde, og det var overraskende for mange! Dobbel unna-manøver var også en øvelse der mange oppdaget hvor sikre moderne biler er.

Det var mange unge som benyttet NAFs åpen dag til å øvelseskjøre på glatta! Her ser vi Karsten Nordhus styre fjernkontrollen og trafikklærerne Grim Ketil Nordhus og Leif Erik Englund fra trafikkskolen Follo Trafikkteam veilede de som skal kjøre ut på glatta.

Besøkende får kyndig veiledning av trafikklærer Leif Erik Englund fra trafikkskolen Follo Trafikkteam. NAF Øvingsbane Nesodden

De som ønsket å teste bremselengde i ulike hastigheter og unnamanøver på glatt underlag får kyndig veiledning av trafikklærer Leif Erik Englund fra trafikkskolen Follo Trafikkteam.

Her er et knippe av tilbakemeldingene vi fikk: «antiskrens-systemet på bilen tok nærmest over kontrollen, det var bare å styre så gikk bilen dit», «når jeg bråbremset så strammet sikkerhetsbeltene seg skikkelig til» eller at «det er faktisk bare å tråkke inn bremsen, det er helt slutt på pumpebremsing når jeg har ABS!»

Åpen dag NAF Øvingsbane Nesodden. Trafikklærer Jørgen Solbakk fra Follo Trafikkteam, med god timing, sender elgen ut i veien!

Kjørende som kom intetanende inn mot svingen fikk seg en real overraskelse når trafikklærer Jørgen Solbakk fra Follo Trafikkteam, med god timing, sender elgen ut i veien!

Vi er helt sikre på at dette gir gode opplevelser som man kan ta med seg inn i den kommende høst- og vintersesongen.

I svingen fikk mange testet hvor grensene for de elektroniske førerstøttesystemene går. Etter å ha snakket med flere av deltakerne fikk vi et klart inntrykk av at de fleste opplevde at førerstøttesystemer hjelper inntil en viss hastighet, og når det først slipper så slipper det skikkelig. Det var nyttig for mange å se, høre og kjenne tilbakemeldingene fra egen bil når systemene «slår inn».

Det har en stor verdi å kjenne til bilens muligheter og begrensinger, selv om man har de mest moderne systemene så gjelder fysikkens lover. Moderne elektronikk kan ikke kurere grove feilvurderinger, menneskets evne til å sanse, oppfatte og avgjøre er fortsatt det beste sikkerhetssystemet i bilene!

Åpen dag NAF Øvingsbane Nesodden. Her ser vi baneleder Jan Wenner sykle rundt med NAFs nye tilbud NAF MOV.

Området er stort, og det er flere kilometer med baner, veier og returveier som brukes. Her ser vi baneleder Jan Wenner sykle rundt med NAFs nye tilbud NAF MOV.

I tillegg til å være ute på banen for å kjøre bil hadde vi a