top of page

Hvem kjører først under Vevelstad stasjon?


Vi kan forklare dette på en enkel måte: Den som har den røde pilen i egen fartsretning har vikeplikt, og skal ikke hindre eller forstyrre møtende trafikk.

​Vi i Follo Trafikkteam har lagt merke til at det kanskje ikke er alle som har oppdaget skiltingen, og vi ønsker her å hjelpe deg som ikke er hundre prosent sikker i denne situasjonen. Trafikkreglene sier at den det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres. I tillegg skal den som har vikeplikt tydelig vise dette ved i god tid å sette ned farten eller stanse.

Hvem kjører først under Vevelstad stasjon_trafikkskilt 212 Vikeplikt overfor møtende kjørende

Her er det satt opp skilt 212 Vikeplikt overfor møtende kjørende Skiltet angir forbud mot å kjøre inn på smal vegstrekning dersom slik kjøring medfører at møtende kjørende blir hindret.

Hvem kjører først under Vevelstad stasjon_trafikkskilt 214 Møtende kjørende har vikeplikt

Her er det satt opp skilt 214 Møtende kjørende har vikeplikt Skiltet angir at møtende kjørende er pålagt vikeplikt med skilt 212 «Vikeplikt overfor møtende kjørende».

 

Ved Vevelstad Stasjon betyr dette at den som kjører Gamle Vevelstadvei fra Langhuset/Vevelstadåsen har vikeplikt for den som kommer fra Coop Extra/Langhusveien.

 

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page