top of page

Fremtidens trafikkopplæring?


ATL Oslo og Akershus Fylkesgruppe inviterer til møte på Bilia Skøyen. Med representanter fra ATL, Bilia og Veidirektoratet.

Tema: Utviklingen av fremtidens biler kommer fortere over oss enn vi aner...

- Er det over og ut for biler med fossilt drivstoff? Er manuelt giret bil snart historie på samlebåndet?

- Representant fra Bilia som forteller litt om hvordan de ser på fremtiden og hva de satser på videre? El-biler og ladbare hybrid biler, er det fremtiden? Hvordan blir rekkevidden og ladetiden?

- Dette vil jo påvirke vår trafikkopplæring og hva vi skal investere i neste gang vi bytter bil?

- Blir det bare opplæring / førerprøver på automatgir? Kan de med førerkort på automat ta et kurs på trafikkskolen og få førerkort på manuelt giret bil? Hvordan ser trafikkopplæringen ut om et par år?

Trafikkskolelærere fra Follo Trafikkteam på Bilia Skøyen Fremtidens trafikkopplæring foredrag ATL og Veidirektoratet

Vi startet samlingen med mingling og hilse på hverandre.

Trafikkskolelærere fra Follo Trafikkteam på Bilia Skøyen Fremtidens trafikkopplæring foredrag ATL og Veidirektoratet 5 desember 2017

Selv om Oslo og Akershus er både stort og folkerikt så er vi trafikkskoler godt kjent med hverandre, det er alltid hyggelig å møte kolleger i en avslappet setting som dette.

Bilia Skøyen

Når ATL avdeling Oslo og Akershus inviterer til samling om ny teknologi og førerstøtte i fremtiden ble det naturlig å møtes på Bilia Skøyen - autorisert merkeforhandler og -verksted for BMW. Her det feiende flotte lokaler og fint å være gjest.

ATL avdeling Oslo og Akershus inviterer til samling om ny teknologi og førerstøtte i fremtiden. Lars-Inge Haslie fra Statens Vegvesen på Bilia Skøyen

Lars-Inge Haslie fra Statens Vegvesen kunne informere om hvilken retning føreropplæring kan ta i fremtiden. Det er nok like vanskelig for ham å se inn i krystallkulen som det er for oss andre, men siden norsk føreropplæring er underlagt EUs førerkortdirektiv kom det likevel frem noen nyheter.

Førerkort for automatgir (kode 78) gjelder i dag bare for biler med automatgir, og for å få et førerkort som gjelder også på biler med manuell girkasse må man i dag ta en ny fullverdig førerprøve med sikkerhetskontroll og alt som hører med.

Det skal arbeides med nye løsninger for dette, enten at man kan ta et kurs på trafikkskolen eller at det blir en tilpasset førerprøve.​

De fleste land i Europa arbeider med å utvikle nye regler og forskrifter for testing av selvkjørende biler. Her ser vi hva som gjelder i Tyskland fra og med mai i 2017. Det vil nok ta mange år til vi får et trafikksystem som er i stand til å løse de fleste oppgaver helt på egenhånd, men at vi sakte og sikkert er på vei dit er helt sikkert.

BMW X3