Oppsummering Trafikksikkerhetsdag


Hva skal du gjøre hvis forhjulene mister veigrepet i en sving?

- Svaret på dette, og mange andre spørsmål, fikk deltakerne på trafikksikkerhetsdagen lørdag 3.februar. Trafikkskole Follo Trafikkteam, NAF avd. Follo og BabyShop arrangerte trafikksikkerhetsdag der kunnskap om regelverk, kjøredyktighet, fartstilpasning og sikring av små og store i bil var tema.

Trafikksikkerhetsdag med trafikkskole Follo Trafikkteam og NAF avd Follo på Nesodden

Innledning

​Dagen startet med en time teori. Grim Ketil utfordret deltakerne i deres egne valg av fart, og presenterte noen sentrale bestemmelser som regulerer kjørefarten vi som bilførere skal velge i ulike situasjoner.

Trafikksikkerhetsdag med trafikkskole Follo Trafikkteam og NAF avd Follo på Nesodden. Innledning

Som forventet viste det seg at også blant våre deltakere er det ulik oppfattelse av hva som er trygg fart. Etter litt diskusjon rundt teamet kunne vi heldigvis konkludere med at fasiten ligger i lovverket.

Bremsing

Grete og Peter er begge svært dyktige instruktører fra NAF Follo. Her blir deltakerne trygt loset gjennom bremseøvelsene.

Trafikksikkerhetsdag med trafikkskole Follo Trafikkteam og NAF avd Follo på Nesodden. Bremsing

Mange fikk seg en aha-opplevelse når de så at bremselengden doblet seg når man økte farten fra ca. 35km/t til 50km/t!

Unnamanøver

Jørgen fra Follo Trafikkteam instruerte i hvordan man skal ta en sikker og effektiv unnamanøver.

Trafikksikkerhetsdag med trafikkskole Follo Trafikkteam og NAF avd Follo på Nesodden. Unnamanøver med Jørgen Solbakk

Deltakerne fikk tips om blikkbruk, rattgrep og riktig bremsetrykk.

Trafikksikkerhetsdag med trafikkskole Follo Trafikkteam og NAF avd Follo på Nesodden. Unnamanøver

Tilbakemeldingene lot ikke vente på seg. Det å oppleve å kontrollere bilen på grensen av veigrep i trygge rammer er ikke hverdagskost. Ferdigheter og handlingsvalg er sentralt for om man lykkes eller ikke.

Sving

I svingen hadde Paul fra NAF Follo full kontroll. Uansett biltype og ferdighetsnivå, så kommer man til et punkt der farten blir for stor og bilen sklir ut av svingen.

Trafikksikkerhetsdag med trafikkskole Follo Trafikkteam og NAF avd Follo på Nesodden. Sving

Trafikksikkerhetsdag med trafikkskole Follo Trafikkteam og NAF avd Follo på Nesodden. Sving øvelse

Å merke at 2-3 km/t er alt som skal til for at man kan miste kontrollen var en tankevekker…