top of page

Gumball 3000 Jon Olsson & Janni Deler i Oslo, Norge. Team 10


Follo Trafikkteam was on site and welcomed Gumball3000 drivers and cars, here with Team 10 representet by Jon Olsson, as they rolled into Oslo. We are interested in how road safety is taken care of and how it feels to be a part of the rally.

More videos with interviews are in the pipeline and will be posted at Follo Trafikkteam Driving School in Norway YouTube Channel

Follo Trafikkteam var på plass og tok i mot Team 10 i Gumball3000, her med Jon Olsson, når de ankom Oslo. Vi er interessert i å høre hvordan trafikksikkerheten er ivaretatt og hvordan det oppleves å være en del av rallyet. Mer video med intervju kommer på Follo Trafikkteam Trafikkskole YouTube Kanal

Siste innlegg

Se alle
bottom of page